टू द पॉइंट

भारतीय नृत्यकला (भाग-1) | 06 May 2019 | विविध

शास्त्रीय नृत्य  भाव
भरतनाट्यम (तमिलनाडु) लास्य भाव
कत्थकली (केरल)  तांडव भाव
मणिपुरी (मणिपुर) लास्य तांडव
ओडिसी (ओडिशा)  लास्य भाव
कुचीपुड़ी (आंध्र प्रदेश)  लास्य भाव
मोहिनीअट्टम (केरल) लास्य भाव
सत्रीया (असम)  लास्य भाव
कत्थक (उत्तर प्रदेश, जयपुर ) तांडव लास्य


भरतनाट्यम (तमिलनाडु)


कत्थकली (केरल)


कुचीपुड़ी (आंध्र प्रदेश)


मोहिनीअट्टम (केरल)